နိုင်ငံတကာ မသန်စွမ်းသူများ ညီလာခံ ( Global Disability Summit) ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်တွင် မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်များအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ များစွာ တိုးတက်မှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံတကာ မသန်စွမ်းသူများ ညီလာခံသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် မသန်စွမ်းသူများအရေးနှင့် ပတ်သက်သော ကတိကဝတ်များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ထို့အတူ ယခု ၂၀၂၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ရက်နှင့် ၁၇ရက်များတွင် ပြုလုပ်လျက်ရှိသော နိုင်ငံတကာ မသန်စွမ်းသူများ ညီလာခံ သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ပါဝင်တက်ရောက်လျက် ရှိပါသည်။
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲ့ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် တော်လှန်ရေးကာလ၊ ကြားကာလအတွင်းတွင် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ပေးနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားသော “ မသန်စွမ်းသူများ ခွင့်တူညီမျှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ” (Myanmar Coordination Committee for Equal Rights of People with Disabilities – MCERP) နှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများအရေးအတွက် အောက်ပါ ကတိကဝတ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် နိုင်ငံတကာ မသန်စွမ်းသူများညီလာခံသို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။
(က) တော်လှန်ရေးကာလ၊ ကြားကာလအုပ်ချုပ်စီမံမှုများ၊ နောင်ကာလ နိုင်ငံတော်သစ် ပေါ်ပေါက်ရေး အတွက် ညှိနှိုင်းပုံဖော် ဆောင်ရွက်မှု များတွင် မသန်စွမ်းသူများတန်းတူပါဝင်နိုင်စေရေး၊
(ခ) ပြည်သူလူထုနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် မသန်စွမ်းသူများအား ချန်လှပ်ခြင်း ရှိမနေစေရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးရေး၊
(ဂ) တော်လှန်ရေးကာလ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ၊ လူမှု ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် မသန်စွမ်းသူများ တန်းတူပါဝင်ခံစားရရှိနိုင်စေရေး၊
(ဃ) လူသားချင်းစာနာမှုအစီအစဥ်တိုင်းတွင် မသန်စွမ်းသူများအား ကျန်ရစ်မနေစေရန် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ပေးရေး၊
(င) မသန်စွမ်းသူများ၏အချက်အလက်များကို ဒေသအလိုက် ရယူအသုံးပြုနိုင်စေရန် Mapping များပြုလုပ်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရမှုများတွင် မသန်စွမ်းသူများကို ဦးစားပေး ကယ်ဆယ် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် စီမံထားရှိပေးနိုင်ရေး၊
(စ) ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို လျော့ကျ နိုင်ရန် သေချာစွာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ၊ အဆောက်အဦများ၊ စနစ်များ၊ အစီအစဉ်များကို သေချာခိုင်မာစေရန် မူဝါဒရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊
(ဆ) အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်အခြေခံသော လူမှု-စီးပွား ကဏ္ဍစုံ မူဝါဒများ ရေးဆွဲနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြရာတွင် မသန်စွမ်းသူများကို ချန်လှပ်ခြင်း မရှိစေရေး။