လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ

၂၀၂၂ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ အနှစ်ချုပ်

၂၀၂၂ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၂ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ငွေကျပ် (၁၀၀.၃၈) သန်းကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက် စစ်တပ်၏…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
၂၀၂၂ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ အနှစ်ချုပ်

၂၀၂၂ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနက မတ်လအတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ငွေကျပ် (၁၆၁.၄၂) သန်းကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက် စစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ဆင်…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
၂၀၂၂ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်း နိုင်ငံတဝှမ်းသို့ ပေးပို့ခဲ့သော လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီများ

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်း နိုင်ငံတဝှမ်းသို့ ပေးပို့ခဲ့သော လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီများ

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို အခက်အခဲများကြားက နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မသန်စွမ်းပြည်သူများအား လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ပေးခြင်း

မသန်စွမ်းပြည်သူများအား လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ပေးခြင်း

ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာပင် မသန်စွမ်းသူများအရေးအတွက် ချန်လှပ်ခြင်းမရှိဘဲ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အကူအညီများကို ပြည်သူ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ဌာန၏ မြေပြင်အဖွဲ့သားများက ချိတ်ဆက် စာရင်းကောက်ယူ ရရှိလာသော စစ်ဘေးရှောင်…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
၂၀၂၂ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ အတွင်း နိုင်ငံတဝှမ်းသို့ ပေးပို့ခဲ့သော လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီများ

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ အတွင်း နိုင်ငံတဝှမ်းသို့ ပေးပို့ခဲ့သော လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီများ

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို အခက်အခဲများကြားက နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်