ဒုတိယဝန်ကြီး နော်ထူးဖော

 ကျွန်မတို့ရဲ့ မူဝါဒဟာ ပြည်သူအားလုံး ရဲ့ လူသားဖြစ်တည်မှု ကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ လေးစားအသိအမှတ်ပြုရန် နှင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့်အညီ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေ ဖြစ်ရမယ်။