၂၀၂၃ခုနှစ်၊ မေလ (၁၇)ရက်အထိ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း မိုခါနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ