မိုခါဆိုင်ကလုန်း အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ အစီရင်ခံစာအမှတ်စဉ် (၃) နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ထိခိုက် ပျက်စီးမှုများ