မိုခါဆိုင်ကလုန်းအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအစီရင်ခံစာအမှတ်စဉ်(၁)(၁၄.၅.၂၀၂၃)