အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ တစ်နှစ်ပြည့်အတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အစီရင်ခံစာ