လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အခြေအနေ ထုတ်ပြန်ချက် (၁၈.၀၃.၂၀၂၂)