ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ

လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများကို စစ်ကောင်စီက နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်

လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများကို စစ်ကောင်စီက နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကြေညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၂၁) ဇွန်လ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၁

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ ထောက်ပံ့ရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း

လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ ထောက်ပံ့ရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရလူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမေလ ၃၁ရက်၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်။

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်