ရက်သတ္တပတ် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် (၀၆.၀၆.၂၀၂၂ – ၁၂.၀၆.၂၀၂၂)