ရက်သတ္တပတ် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် (၂၃.၀၅.၂၀၂၂ – ၂၉.၀၅.၂၀၂၂)