မသန်စွမ်းပြည်သူများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ထောက်ပံ့မှုများ

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့် ဘေးဒဏ်ခံစားနေကြ ရသော စစ်ဘေးရှောင်မသန်စွမ်းသူများ၊ စားဝတ်နေရေး ရပ်တည်ရန်ခက်ခဲသော မသန်စွမ်းသူများနှင့် COVID-19 ရောဂါခံစားရသည့် မသန်စွမ်းသူများ၊ စစ်ဘေးရှောင်သက်ကြီးရွယ်အိုများအား သူတို့၏ ရသင့်ရထိုက်သည့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးကို တန်ဖိုးထားသည့်အနေဖြင့် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေသအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ကူညီမှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အနေဖြင့် လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများဆောင်ရွက်ရာမှာ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအတွက် အလေးထားစဉ်းစားပြီး ဆက်လက်ပံ့ပိုးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။