ရက်သတ္တပတ် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် (၂၀.၁၂.၂၀၂၁ – ၂၆.၁၂.၂၀၂၁)