လတ်တလောကာလများ၌ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး (Human Rights) အထူးသဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ (International Humanitarian Law) ကို ချိုးဖေါက်သည့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများ ပိုမိုဖြစ်ပွားလာခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်