ရက်သတ္တပတ် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် (၂၅.၁၀.၂၀၂၁ – ၃၁.၁၀.၂၀၂၁)