ရက်သတ္တပတ် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် (၂၃.၀၈.၂၁ – ၂၉.၀၈.၂၁)