လူသားချင်းစာနာကူညီရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်:

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၀၁/၂၀၂၁
၁၃၈၃ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၇ ရက်(၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုး ကျရောက်ချိန်များတွင် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး၊ လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်အပံ့များ ပေးအပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးတို့အတွက် လိုအပ်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စရပ် များကို ကြီးကြပ်လမ်းညွှန် ပေးနိုင်ရန် လူသားချင်းစာနာကူညီရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေး ကော်မရှင်ကို အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ အဆိုပါကော်မရှင်အတွက် လိုအပ်ပါက အဖွဲ့ဝင်များ တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ ထပ်မံ ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။