လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ ထောက်ပံ့ရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ
လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန

မေလ ၃၁ရက်၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်။